dinsdag 12 januari 2016

meeropbrengst

Meeropbrengst


In de fysieke betekenis is de meeropbrengst de extra opbrengst die wordt verkregen door eenheden van een variabele productiefactor toe te voegen aan een constant gehouden hoeveelheid van een andere productiefactor.

We gaan bijvoorbeeld meer mensen toevoegen(arbeid) bij een gelijkblijvend machinepark.

De geldelijke meeropbrengst wordt meestal marginale opbrengst genoemd.
Gebruikte begrippen in meeropbrengst


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

marginale opbrengst
  ... onder de marginale opbrengst mo verstaan we de extra opbrengst als er één eenheid meer wordt verkocht...Lees meer
meeropbrengst
  ... in de fysieke betekenis is de meeropbrengst de extra opbrengst die wordt verkregen door eenheden van een variabele productiefactor toe...Lees meer
variabele
  ... onder een variabele van een indicator of een tradingsysteem verstaan we een instelbare grootheid waarmee de werking wordt beïnvloed neem...Lees meer