dinsdag 12 januari 2016

Mede-eigendom

Mede-eigendom


We spreken van mede-eigendom bij een vorm van eigendom dat toebehoort aan twee of meer natuurlijke personen of rechtspersonen.

Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen vrije en gebonden medeëigendom.

Bij vrije medeëigendom mag iedere gerechtigde vrijelijk over zijn aandeel beschikken en in beginsel scheiding en deling vragen. Bij gebonden is onderlinge afstemming noodzakelijk.

Het NBW spreekt over gemeenschap indien één of meer goederen aan meer personen, deelgenoten, behoren en over medeëigendom als het over zaken gaat.
Gebruikte begrippen in gebonden mede-eigendom


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandeel
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
eigendom
  ... het juridische begrip eigendom is het recht om van een zaak goederen en rechten het volledige genot te hebben...Lees meer
goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer