dinsdag 12 januari 2016

mededingingswet

Mededingingswet


In de mededingingswet (die vroeger Wet Economische Mededinging) heette verbiedt alles wat een goede mededinging in de weg staat en het misbruiken van economische macht.

Naast deze wet bestaat er een compleet stelsel van aanvullende regels en uitzonderingen.

Op de uitvoering van de wet wordt toegezien door de NMA, de Nederlandse Mededingingsautoriteit.
Gebruikte begrippen in mededingingswet


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


Begrippen waar mededingingswet in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

kartel
  ... onder een kartel of mededingingsregeling verstaan we een overeenkomst tussen twee of meer op zich zelfstandige ondernemingen die gezamelijk de...Lees meer
verticale prijsbinding
  ... we spreken van een verticale prijsbinding in de situatie waarbij een producent aan de winkelier voorschrijft tegen welke prijs...Lees meer