dinsdag 12 januari 2016

MDW

MDW


De term MDW is een samentrekking (afkorting) van marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit.

MDW is een soort van verzamelnaam van de initiatieven die de overheid neemt om de werking van de markten te verbeteren. Een ander doel is om overbodige regels te herzien.

Af en toe is hier sprake van dweilen met de kraan open omdat er misschien wel eens regels verdwijnen maar de stroom aan Europese, landelijke, provinciale, regionale en locale regels alleen maar groter lijkt te worden, met name voor ondernemers.
Gebruikte begrippen in MDW


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer