dinsdag 12 januari 2016

maximumprijs

Maximumprijs


De maximumprijs (indien aanwezig) voor het verkopen van goederen wordt door de overheid bepaald.

De overheid zal overgaan tot het stellen van een maximumprijs indien bepaalde goederen schaars dreigen te worden.

Meestal is daarom ook sprake van een distributiesysteem om de goederen te verdelen.

De overheid bepaalt dan wie welke hoeveelheid tegen een vaste prijs gaat ontvangen.
Gebruikte begrippen in maximumprijs


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer
overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer
prijs
  ... de prijs is de tegenwaarde in geld die voor een product of dienst betaald moet worden soms is er sprake...Lees meer
stellen
  ... onder het stellen verstaan we het geven van twee prijzen &#8211 een biedprijs en een laatprijs &#8211 waartegen de afgever...Lees meer
verkopen
  ... als iemand aan een ander goed levert en daarvoor met een bedrag in geld als tegemoetkoming ontvangt dan noemen we...Lees meer