dinsdag 12 januari 2016

maximum saldo

Maximum saldo


Het maximum saldo is het bedrag dat maximaal op een bepaalde soort rekening mag worden aangehouden, bijv. het maximum van een bedrijfsspaarrekening.
Gebruikte begrippen in maximumsaldo


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bedrijfsspaarrekening
  ... een bedrijfsspaarrekening is een verzamelnaam voor de verschillende spaarvormen die mogelijk zijn in ondernemingsverband zoals dit wettelijk geregeld is in...Lees meer
saldo
  ... onder het saldo van een rekening verstaan we het bedrag dat overblijft als alle bijboekingen en afboekingen zijn verwerkt...Lees meer