dinsdag 12 januari 2016

maximaal rentegevend tegoed

Maximaal rentegevend tegoed


Het maximaal rentegevend tegoed is dat deel van een tegoed, bijvoorbeeld op een salarisrekening of privérekening, waarover rente wordt vergoed.

Over het eventuele meerdere vindt dan geen rentevergoeding meer plaats.
Gebruikte begrippen in maximaal rentegevend tegoed


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
salarisrekening
  ... een salarisrekening is een vorm van een rekening courant waarop het salaris wordt gestort en waar soms wat extra voorzieningen...Lees meer