dinsdag 12 januari 2016

Matching van een belegging

Matching van een belegging


Onder de Matching van een belegging verstaan we het uitzetten van de te beleggen middelen op een looptijd die overeenkomt met de looptijd van verplichtingen.

Deze techniek is vooral In gebruik bij institutionele beleggers.


Gebruikte begrippen in matching van een belegging


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

beleggen
  ... we spreken van beleggen als we geld investeren in obligaties of leningen of mede eigenaar worden van een onderneming door...Lees meer
belegging
  ... Onder een belegging verstaan we datgene waar een belegger zijn geld in geã¯nvesteerd heeft met de bedoeling er een vorm...Lees meer
looptijd
  ... het begrip looptijd komen we in de financiële wereld veelvuldig tegen 1 de resterende duur van een obligatielening 2 de resterende tijd...Lees meer
matching
  ... onder matching verstaan we het uitzetten van opgenomen geldmiddelen op dezelfde termijn als waarop deze zijn of zullen worden aangetrokken...Lees meer
middelen
  ... we spreken van middelen als we op verschillende momenten tegen verschillende koersen aandelen van een beursvennootschap kopen om een aantrekkelijke...Lees meer
uitzetten
  ... onder uitzetten verstaan we het uitlenen van een som geld tegen rentevergoeding voor een bepaalde vaste termijn...Lees meer