dinsdag 12 januari 2016

market to book ratio

Market to book ratio


Onder de market to book ratio verstaan we de aandelenkoers gedeeld door de boekwaarde per aandeel
Gebruikte begrippen in market to bookratio


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandeel
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
aandelenkoers
  ... De aandelenkoers of meestal kortweg koers is een ander woord voor de prijs waarvoor het aandeel wordt aangeboden gevraagd...Lees meer
boekwaarde
  ... boekwaarde kent meerdere betekenissen 1 boekwaarde ondernemingde boekwaarde van een onderneming is de totale som van het aandelenkapitaal en de door...Lees meer
boekwaarde per aandeel
  ... de boekwaarde per aandeel is de verhouding tussen de intrinsieke waarde van een aandeel en de koers ervan...Lees meer
ratio
  ... ook een ratio is een getalsverhouding tussen twee grootheden kengetallen zijn vaak in de vorm van een ratiokengetallen worden gehanteerd...Lees meer