dinsdag 12 januari 2016

marginale kosten

Marginale kosten


Onder de marginale kosten verstaan we de toename van de kosten als de productie met één exemplaar toeneemt.

Omdat de vaste kosten in dat geval toch niet veranderen hebben we het hier in het algemeen over variabele kosten.

Voor een ondernemer is het van belang om steeds de marginale kosten en marginale opbrengsten van een productievergroting of van een transactie tegen elkaar af te wegen.

Pas als de marginale opbrengsten de marginale kosten gaan overtreffen, neemt de totale winst toe.
Gebruikte begrippen in marginale kosten


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer
ondernemer
  ... onder een ondernemer verstaan we een persoon die risicodragend kapitaal bijeen brengt hetzij van zichzelf hetzij van anderen of een...Lees meer
opbrengsten
  ... de opbrengsten zijn de inkomsten van een onderneming uit de verkoop van de producten...Lees meer
productie
  ... het begrip productie kan op verschillende manieren beschreven worden namelijk het verwerken van productiefactoren tot eindproducten het voortbrengen van...Lees meer
transactie
  ... een transactie op nettobasis is een effectentransactie met een buitenlandse marktpartij die tegen een bepaalde koers plaatsvindt zonder...Lees meer
variabele
  ... onder een variabele van een indicator of een tradingsysteem verstaan we een instelbare grootheid waarmee de werking wordt beïnvloed neem...Lees meer
vaste kosten
  ... onder de vaste kosten of constante kosten verstaan we de kosten die ook worden gemaakt als de productie stil...Lees meer
wegen
  ... bij fondsen spreken we van het wegen bij het toekennen van het relative belang in een gewogen index...Lees meer
winst
  ... een onderneming verkoopt producten of verleent diensten en realiseert daarmee de omzet...Lees meer

Begrippen waar marginale kosten in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

maximale totale winst
  ... de maximale totale winst ontstaat als het verschil tussen de totale opbrengst en de totale kosten maximaal is...Lees meer
gemiddelde variabele kosten
  ... de gemiddelde variabele kosten ofwel de gvk zijn de totale variabele kosten gedeeld door het aantal geproducteerde eenheden...Lees meer
marginale bijdrage
  ... de marginale bijdrage is het verschil tussen de marginale kosten en de marginale opbrengst...Lees meer