zondag 24 januari 2016

levenscyclus

levenscyclusHet begrip levenscyclus vinden we terug bij zowel producten als een complete onderneming.

We hebben het dan over de opeenvolgende fasen die in de ontwikkeling worden doorlopen.

De fasering van de levenscyclus is het best zichtbaar bij een product. Hier worden de introductiefase, de groeifase, de rijpheidsfase onderscheiden met daarna de fase waarin het product geleidelijk aan weer van de markt wordt verdrongen en vervangen door alternatieven.
Gebruikte begrippen in levenscyclus


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer
onderneming
  ... het begrip onderneming is lastig goed te definiëren omdat het nogal breed is er zijn verschillende insteken mogelijk...Lees meer

Begrippen waar levenscyclus in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


residuwaarde
  ... de residuwaarde ofwel de restwaarde is de waarde die nog aan een productiemiddel of andere investering toegekend kan worden...Lees meer
levenscyclus van een bedrijf
  ... onder de levenscyclus van een bedrijf of een onderneming verstaan we de opeenvolgende fasen in de ontwikkeling...Lees meer