dinsdag 19 januari 2016

Letter of credit

Letter of creditEen letter of credit (Afgekort aangeduid als L/C) is een documentair krediet beschreven in een kredietbrief van de kredietopenende bank aan de begunstigde.

Een letter of credit machtigt de begunstigde tot het trekken van wissels op de kredietopenende bank en het is gewoonlijk bij een aangewezen bank beschikbaar voor negotiatie.
Gebruikte begrippen in letter of credit


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
begunstigde
  ... De term begustigde kent een aantal toepassingen1 degene ten gunste van wie een banktransactie plaatsvindt 2 degene aan wie bijv volgens...Lees meer
documentair krediet
  ... onder een documentair krediet verstaan we een overeenkomst waaronder een bank op verzoek of instructie van een cli ënt die...Lees meer
krediet
  ... krediet is zuiver juridisch gezien een verhouding die ontstaat wanneer de ene partij een prestatie verricht bijvoorbeeld het verstrekken van...Lees meer
kredietbrief
  ... een kredietbrief wordt ook wel een arrangementsbrief conditiebrief of kredietaanbiedingsbrief genoemd het is een brief van de bank aan de kredietvrager...Lees meer
kredietopenende bank
  ... de kredietopenende bank is de bank die een documentair krediet heeft geopend...Lees meer

Begrippen waar letter of credit in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


commercial letter of credit
  ... een commercial letter of credit is een vorm van documentair krediet dat beschikbaar is tegen aanbieding van...Lees meer
merchant letter of credit
  ... een merchant letter of credit is een op een letter of credit gelijkende betalingsbelofte van de koper...Lees meer
standby letter of credit
  ... stapelgoederen zijn goederen die verhandeld worden in bepaalde minimumhoeveelheden op standaardkwaliteit we spreken ook wel van commodities...Lees meer