vrijdag 15 januari 2016

ledencertificaat

ledencertificaat


Het zogenaamde ledencertificaat is een speciaal product dat de Rabobank aanbood aan de trouwe leden van de bank.

Het betreft hier een achtergestelde lening met een hogere rente dan gebruikelijk.

Na een aanvankelijk groot succes ligt vooral het na de ondergang van de DSB-bank niet meer zo lekker liggende begrip "achtergesteld" zwaar op de maag bij de spaarders die zich met het ledencertificaat inmiddels in plaats van spaarder beleggers in de Rabobank zijn gaan voelen.
Gebruikte begrippen in ledencertificaat


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


achtergestelde lening
  ... Onder een achtergestelde lening of achterstelling verstaan we een lening die pas wordt afgelost indien bij een faillissement alle schuldeisers hun...Lees meer
bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
lening
  ... we spreken van een lening als een partij een som geld verstrekt aan een andere partij onder de voorwaarde dat...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer