woensdag 13 januari 2016

Kredietlimiet

Kredietlimiet


De kredietlimiet ofwel kortweg limiet is het maximumbedrag aan krediet waarover een kredietnemer mag beschikken.
Gebruikte begrippen in kredietlimiet


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


krediet
  ... krediet is zuiver juridisch gezien een verhouding die ontstaat wanneer de ene partij een prestatie verricht bijvoorbeeld het verstrekken van...Lees meer
limiet
  ... bij een optie kunt u aangeven tegen welke maximale prijzen u een optie wilt kopen of tegen welke minimale...Lees meer

Begrippen waar kredietlimiet in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


debitcard
  ... een debitcard is te vergelijken met een creditcard met dat verschil dat er tevoren een bedrag op gestort moet worden...Lees meer
overalllimiet
  ... een overall limiet is een vorm van een kredietlimiet waarbij de kredietnemer van de kredietfaciliteit gebruik mag maken in...Lees meer
overalllimit
  ... een overall limit is een zogenaamde kredietlimiet waarbij de kredietnemer van de 'kredietfaciliteit gebruik mag maken in verschillende met...Lees meer
parapluarrangement
  ... een overall limit is een zogenaamde kredietlimiet waarbij de kredietnemer van de 'kredietfaciliteit gebruik mag maken in verschillende met...Lees meer
kredietlimiet bij effectenkrediet
  ... de kredietlimiet bij effectenkrediet is het maximumbedrag waarover een kredietnemer met een krediet tegen onderpand van effecten mag...Lees meer
marge bij documentair krediet
  ... de marge bij documentair krediet is dat deel van het kredietbedrag waarvoor door de bank zekerheid in...Lees meer
overdispositie
  ... onder overdispositie verstaan we rood staan debet boven een toegestane kredietlimiet dan wel rood staan zonder dat er een krediet...Lees meer
overtrekken van een rekening
  ... de overtrader ziet overal en altijd kansen om in de markt te stappen en hij doet dat ook nu is...Lees meer
dispositieruimte
  ... onder de dispositieruimte verstaan we het verschil tussen het bedrag dat volgens een kredietovereenkomst mag worden opgenomen we spreken daar...Lees meer