vrijdag 15 januari 2016

Kredietexpansie

Kredietexpansie


De kredietexpansie is de groei in de omvang van de kredietverlening.

Het geeft aan of bedrijven bereid zijn te investeren, maar ook of de banken bereid zijn om krediet aan bedrijven te verstrekken, dan wel of er via andere partijen aan krediet te komen is.
Gebruikte begrippen in kredietexpansie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


groei
  ... onder grijze handel verstaan we de handel in effecten die binnenkort op de markt komen maar die nu nog...Lees meer
investeren
  ... onder investeren verstaan we in de economie het gebruiken van eigen of vreemd vermogen voor het aanschaffen van kapitaalgoederen door...Lees meer
krediet
  ... krediet is zuiver juridisch gezien een verhouding die ontstaat wanneer de ene partij een prestatie verricht bijvoorbeeld het verstrekken van...Lees meer