woensdag 13 januari 2016

Kostprijsverlagende subsidie

Kostprijsverlagende subsidieOnder kostprijsverlagende subsidies verstaan we subsidies aan ondernemingen waarmee het de bedoeling is dat bedrijven met deze subsidie de goederen goedkoper kunnen aanbieden.

Voorbeelden zijn bouwsubsidies, ontwikkelingssubsidie en loonkostensubsidies.
Gebruikte begrippen in kostprijsverlagende subsidie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer
subsidie
  ... onder subsidie verstaan we een door de overheid verstrekte inkomensoverdracht of kapitaaloverdracht aan ondernemingen of gezinnen...Lees meer
subsidies
  ... subsidies zijn gelden die door de overheid of de europese unie aan bedrijven worden verstrekt met het doel de prijzen...Lees meer