woensdag 13 januari 2016

kostensoort

kostensoortMet de kostensoort ofwel de kostencategorie verstaan we de onderverdeling in de kosten die administratief wordt gemaakt.

Zo kunnen we kostensoorten koppen aan bepaalde producten, aan grondstoffen en aan personeel.

Deze verdelingen zijn van belang om op de kosten te kunnen sturen.

We zullen goed moeten weten waar het geld blijft wil er van enige sturing sprake zijn.
Gebruikte begrippen in kostensoort


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
grondstoffen
  ... het is duidelijk dat de onstuimige groei van de economie overal ter wereld maar vooral in het verre...Lees meer
kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer

Begrippen waar kostensoort in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


categorische resultatenrekening
  ... met het begrip categorische resultatenrekening wordt een resultatenrekening bedoeld waarin de kosten naar kostensoort zijn gegroepeerd...Lees meer