zondag 17 januari 2016

investment bank

investment bank


Onder een investment bank verstaan we een zakenbank die zich specialiseert op ïnvestment banking" ofwel een activiteit die ondernemingen helpt om kapitaal aan te trekken tegen zo gunstig mogelijke voorwaarden, veelal door emissie van aandelen of obligaties.

Een investment bank treed vaak op als adviseur bij dit laatste
Gebruikte begrippen in investment bank


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
emissie
  ... een emissie is de uitgifte van nieuwe aandelen of obligaties via de effectenbeurs...Lees meer
kapitaal
  ... we onderkennen verschillende vormen van kapitaalhet reële kapitaal ook wel kapitaalgoederen is een van de productiefactoren naast natuur en arbeid...Lees meer

Begrippen waar investment bank in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


tombstone
  ... een tombstone is een advertentie in een zakenkrant gezet door een investment bank die verschijnt nadat bijv een effectenemissie heeft...Lees meer
multilaterale ontwikkelingsbanken
  ... onder de multilaterale ontwikkelingsbanken vallen in elk geval de volgende inter en supranationale organen...Lees meer