zondag 17 januari 2016

investeringspercentage

investeringspercentage


Onder het investeringspercentage verstaan we het percentage van de spaarpremie dat daadwerkelijk belegd wordt bij een beleggingsverzekering of beleggingshypotheek.
Gebruikte begrippen in investeringspercentage


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


beleggingshypotheek
  ... Een beleggingshypotheek is een vorm van een hypotheek waarbij een hoger bedrag dan noodzakelijk voor aankoop van een woning wordt...Lees meer
beleggingsverzekering
  ... Onder een beleggingsverzekering verstaan we een kapitaalverzekering waarbij een deel van de verzekeringspremies die u betaalt belegd worden in een...Lees meer