zondag 17 januari 2016

investeringsbudget

investeringsbudget


Het investeringsbudget is het bedrag dat een bedrijf op een bepaald moment beschikbaar heeft om investeringen te doen.
Gebruikte begrippen in investeringsbudget


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
investeringen
  ... onder het doen van investeringen verstaan we het vergroten van de hoeveelheid kapitaalgoederen met het oog op hogere winstverwachtingen ofwel...Lees meer