zondag 10 januari 2016

inverted futures markt

inverted futures markt


We spreken van een inverted futures markt als er sprake is van meerdere uitoefenmaanden waarbij de dichtsbijzijnde het duurste is en de verst weg liggende het goedkoopste. De andere maanden liggen daar min of meer netjes onderverdeeld tussen.
De inverted futures markt vinden we voornamelijk bij rente en bij valuta.

Bij grondstoffen is een dergelijke curve door opslagkosten, rente en dergelijke die in de toekomstige prijs worden doorberekend heel onwaarschijnlijk
Gebruikte begrippen in inverted futures markt


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


curve
  ... een curve is een niet onderbroken grafische voorstelling van een reeks getallen in een bepaald tijdsinterval...Lees meer
futures
  ... met de term deferred futures worden die futures bedoeld die qua uitoefenmaand het verst van de datum van vandaag...Lees meer
grondstoffen
  ... het is duidelijk dat de onstuimige groei van de economie overal ter wereld maar vooral in het verre...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer
min
  ... de term min wordt gebruikt in de verbinding "in de min staan" wat staat tegenover "een plus noteren"...Lees meer
prijs
  ... de prijs is de tegenwaarde in geld die voor een product of dienst betaald moet worden soms is er sprake...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer