zaterdag 16 januari 2016

Interne controle

Interne controle


Onder de interne controle verstaan we de controle op het gehele bedrijfsgebeuren die door of namens de leiding van het bedrijf wordt uitgeoefend.

Dit gebeurt in het algemeen door een speciale afdeling interne controle die hierop gespecialiseerd is.
Gebruikte begrippen in interne controle


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer