dinsdag 19 januari 2016

Intermediaire goederen

Intermediaire goederenIntermediaire goederen zijn goederen of diensten die worden gebruikt bij de voortbrenging van andere goederen of diensten.

Een product dat weer wordt gebruikt in een ander product wordt ook wel een halffabrikaat genoemd.

Bijvoorbeeld een rol plaatstaal, geproduceerd door de hoogovens die weer in de autoindustrie wordt gebruikt.

Het tegenovergestelde van intermediaire goederen zijn finale goederen.
Gebruikte begrippen in intermediaire goederen


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


diensten
  ... we spreken van diensten als we het hebben over niet materi ële niet tastbare dus onstoffelijke goederen zoals een taxirit een...Lees meer
goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer

Begrippen waar intermediaire goederen in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


finale goederen
  ... onder finale goederen en diensten verstaan we de goederen en diensten die direct voorzien in de behoeften van de...Lees meer