zaterdag 16 januari 2016

interestdekkingsgetal

interestdekkingsgetal


Het zogenaamde interestdekkingsgetal is een kengetal waaruit blijkt in hoeverre een bedrijf zijn renteverplichtingen na kan komen uit de bedrijfswinst voor rente en belastingen.
Gebruikte begrippen in interestdekkingsgetal


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
bedrijfswinst
  ... er is sprake van bedrijfswinst als de totale opbrengst van de verkochte producten groter is dan de totale kosten van...Lees meer
kengetal
  ... een kengetal is een uitkomst uit een formule vaak als ratio of als absolute waarde waarin cijfers naar een nieuw...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer