zaterdag 16 januari 2016

interbankcaire tarieven

interbankcaire tarieven


Onder de interbankcaire tarieven verstaan we de tarieven die banken elkaar in rekening brengen bij het onderling uitzetten van gelden.

Deze interbankcaire tarieven zijn meestal gekoppeld aan een IBOR rente. http://kennisbank-beleggen-nieuws.blogspot.nl/2016/01/economie-interbankcaire-tarieven.html
Gebruikte begrippen in interbankcaire tarieven


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


uitzetten
  ... onder uitzetten verstaan we het uitlenen van een som geld tegen rentevergoeding voor een bepaalde vaste termijn...Lees meer