zaterdag 16 januari 2016

Inter bank offered rate

Inter bank offered rate


De Inter bank offered rate is het rentetarief waartegen banken elkaar deposito's aanbieden.

Voorbeelden: de AIBOR op de Amsterdamse geldmarkt, de LIBOR te Londen en de SIBOR te Singapore.
Gebruikte begrippen in IBOR


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


aibor
  ... aibor staat voor amsterdam interbank offered rateaibor is het rentepercentage dat nederlandse banken elkaar berekenen bij onderlinge leningen...Lees meer
bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
geldmarkt
  ... de geldmarkt is de verzamelnaam voor een aantal afzonderlijke maar wel degelijk met elkaar in verbinding staande deelmarkten op deze...Lees meer