zaterdag 16 januari 2016

instituties

instituties


Onder instituties verstaan we de zijn afspraken tussen mensen die samen regelen hoe ze met elkaar omgaan.

We kennen daarbij instituties als formele afspraken, zoals regels en wetten. Maar er bestaan ook vele informele afspraken. Hierbij denken we vooral aan onderlinge gedragsnormen.

Dingen die niet strafrechtelijk fout zijn maar die voor een ander wel heel hinderlijk kunnen zijn,

Voorbeelden van formele instituties zijn in grote aantallen terug te vinden in de wetgeving die met name de centrale overheid produceert.
Gebruikte begrippen in instituties


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer