zaterdag 16 januari 2016

institute strikes clauses

institute strikes clauses


Onder de Institute strikes clauses verstaan we de Standaardvoorwaarden voor transportverzekeringen zoaqls die zijn opgesteld door het Institute of London Underwriters voor de verzekering tegen de gevolgen van ondermeer stakingen