zondag 17 januari 2016

Instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens

Instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudensOnder Instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens verstaan we de sector in de economie die bestaat uit de verenigingen, stichtingen die diensten verrichten voor huishoudens en die merendeels worden gefinancierd door huishoudens.

Voorbeelden hiervan zijn vakbonden en amateursportverenigingen.
Gebruikte begrippen in instellingen zonder winstoogmerk


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


diensten
  ... we spreken van diensten als we het hebben over niet materi ële niet tastbare dus onstoffelijke goederen zoals een taxirit een...Lees meer
economie
  ... het begrip economie heeft meerdere betekenissen namelijk 1 de behoeftebevrediging in een bepaald gebied bijvoorbeeld de economie van nederland...Lees meer
huishoudens
  ... de sector in de economie die bestaat uit alle particuliere huishoudens mensen in zorginstellingen en de bedrijven van zelfstandige ondernemers...Lees meer
sector
  ... we spreken van een sector op de beurs bij een groep bedrijven die in dezelfde...Lees meer

Begrippen waar instellingen zonder winstoogmerk in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


werkelijke individuele consumptie
  ... de werkelijke individuele consumptie is de consumptie van huishoudens die bestaat uit de gezinsconsumptie en de consumptie van...Lees meer