maandag 18 januari 2016

Inkomensoverdrachten

Inkomensoverdrachten


Inkomensoverdrachten zijn alle betalingen waar geen directe tegenprestatie tegenover staat en die niet drukken op het vermogen van de betaler en niet dienen om lange-termijnuitgaven van de ontvanger te financieren.

Voorbeelden van inkomensoverdrachten zijn giften, belastingen, premies, uitkeringen, afdrachten aan de Europese Unie.
Gebruikte begrippen in inkomensoverdrachten


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


belastingen
  ... Onder belastingen verstaan we verplicht te betalen heffingen die de overheid oplegt zonder dat hier een direct aanwijsbare tegenprestatie door...Lees meer
financieren
  ... financieren is de manier waarop een huishouding aan geld komt om de uitgaven te vergroten...Lees meer
vermogen
  ... onder het vermogen bij een onderneming verstaan we de bronnen waaruit een bedrijf de middelen heeft aangetrokken om het te...Lees meer

Begrippen waar inkomensoverdrachten in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


ongebonden inkomensoverdrachten
  ... onder ongebonden inkomensoverdrachten verstaan we inkomensoverdrachten die los staan van de besteding van het inkomen voorbeelden hiervan zijn loonbelasting...Lees meer
rijksbegroting
  ... de rijksbegroting wordt aan het parlement aangeboden op de derde dinsdag in september ook wel prinsjesdag genoemd...Lees meer
secundair inkomen
  ... het secundair inkomen is het primair inkomen gecorrigeerd met de bemoeienis van de overheid dus gecorrigeerd voor de diverse...Lees meer
uitkeringensocialeverzekeringingeld
  ... de zogenaamde uitkeringen sociale verzekering in geld zijn de inkomensoverdrachten door de overheid aan huishoudens...Lees meer