maandag 18 januari 2016

inkomensoverdracht

inkomensoverdracht


Naast de primaire inkomens hebben we de inkomensoverdracht. We spreken van inkomensoverdracht bij het doen van uitbetalingen van door de collectieve sector betaald inkomen in de vorm van uitkeringen en subsidies.

Een voorbeeld van een inkomensoverdracht is een werkloosheidsuitkering en de huursubsidie.

Tegenover het ontvangen van een inkomensoverdracht staat dus géén inzet van productiefactoren of een andere prestatie bij de ontvanger.

De naam inkomensoverdracht komt voort uit het feit dat door deze uitkeringen inkomen wordt overgedragen van mensen met een hoog inkomen (die veel belasting betalen) naar mensen met weinig inkomen of die uitkeringen ontvangen.
Gebruikte begrippen in inkomensoverdracht


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


belasting
  ... Onder de belasting verstaan we een gedwongen betaling aan de overheid waarvoor de overheid geen individueel aanwijsbare tegenprestatie levert of...Lees meer
collectieve sector
  ... de collectieve sector bestaat uit de overheid plus de instellingen die de sociale verzekeringen verzorgen...Lees meer
prestatie
  ... de term prestatie komen we bij een aandeel tegen waar het hetzelfde als performance betekent dus het behaalde rendement over een...Lees meer
productiefactoren
  ... onder de productiefactoren verstaan men in de economie alle middelen die gebruikt worden bij het produceren van goederen en diensten...Lees meer
sector
  ... we spreken van een sector op de beurs bij een groep bedrijven die in dezelfde...Lees meer
subsidies
  ... subsidies zijn gelden die door de overheid of de europese unie aan bedrijven worden verstrekt met het doel de prijzen...Lees meer

Begrippen waar inkomensoverdracht in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


afdrachtkorting
  ... Onder een afdrachtkorting verstaan we een vorm van inkomensoverdracht hierbij vermindert de overheid het bedrag dat afgedragen moet worden aan...Lees meer
inkomensbeleid
  ... middels hun zogenaamde inkomensbeleid proberen overheden de verdeling van inkomen over de huishoudens in het land te veranderen...Lees meer
subsidie
  ... onder subsidie verstaan we een door de overheid verstrekte inkomensoverdracht of kapitaaloverdracht aan ondernemingen of gezinnen...Lees meer
inkomensafhankelijke regelingen
  ... onder inkomensafhankelijke regelingen verstaan we vormen van door de overheid geregelde inkomensoverdracht waarbij de omvang van die overdracht afhankelijk...Lees meer