dinsdag 19 januari 2016

inkomenselasticiteit van de vraag

inkomenselasticiteit van de vraag


Onder de inkomenselasticiteit van de vraag verstaan we in de wereld van de economie de procentuele verandering van de gevraagde hoeveelheid bij een verandering van het budget met 1%.

Stel ik heb honger en kan precies één broodje kopen. Dan krijg ik dubbel zoveel geld. Dan koop ik misschien twee keer zoveel broodjes. Maar als ik vijf keer zoveel geld krijg, dan ga ik hoogstwaarschijnlijk niet vijf keer zoveel broodjes kopen maar zal dat geld ook aan andere zaken besteed gaan worden.

Ofwel de behoefte aan broodjes blijft niet evenredig mee groeien met het budget. De inkomenselasticiteit van de vraag zal dus altijd een afvlakkende kromme zijn. Hij stijgt in het begin maar zal voor elk product na verloop van tijd horizontaal gaan lopen.
Gebruikte begrippen in inkomenselasticiteit van de vraag


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


broodje
  ... een broodje is een uitdrukking voor een vaste hoeveelheid baar goud...Lees meer
budget
  ... een budget is een samenvatting van een plan dat in geldwaarde is uitgedrukt en waarvoor in een bedrijf een bepaalde...Lees meer
economie
  ... het begrip economie heeft meerdere betekenissen namelijk 1 de behoeftebevrediging in een bepaald gebied bijvoorbeeld de economie van nederland...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
kopen
  ... als iemand van een ander een goed verkrijgt met een bedrag in geld als tegemoetkoming dan noemen we dit...Lees meer