dinsdag 19 januari 2016

initiële loonstijging

initiële loonstijging


Onder een initiële loonstijging verstaan we een verhoging van het reële loon die geldt voor een hele groep werknemers.

Denk daarbij bijvoorbeeld is een verhoging van de reële CAO-lonen die voor iedereen geldt waarvoor de CAO is afgesloten.

Een initiële loonstijging is dus een verhoging van het loon bovenop een prijscompensatie.