dinsdag 19 januari 2016

Ingezetene

Ingezetene


Volgens de Nederlandse wetgeving wordt onder een ingezetene verstaan:

1. Natuurlijke personen die in Nederland in het bevolkingsregister zijn opgenomen

2. rechtspersonen, vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen die in Nederland zijn gevestigd of kantoor houden,
Gebruikte begrippen in ingezetene


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


firma
  ... een firma is geen aparte bedrijfsvorm maar een éénmansbedrijf dat niet onder de naam van de eigenaar werkt of een...Lees meer

Begrippen waar ingezetene in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


overheid affidavit
  ... de term affidavit kent een tweetal betekenissen 1 een affidavit is een onder ede afgelegde verklaring tegenover een daartoe bevoegde ambtenaar...Lees meer
algemeen ouderdomspensioen
  ... iedere ingezetene van nederland tussen de 15 en 65 jaar is verzekerd van een algemeen ouderdomspensioen ofwel aow de...Lees meer
uitvoeringsprovisienietingezetene
  ... onder de zogenaamde uitvoeringsprovisie niet ingezetene verstaan we een vergoeding voor het overmaken van een bedrag naar een...Lees meer
eigen valuta
  ... de eigen valuta is de valuta in het land zelf wordt ook wel de lokale valuta of thuisvaluta genoemd...Lees meer
local currency
  ... de eigen valuta is de valuta in het land zelf wordt ook wel de lokale valuta of thuisvaluta genoemd...Lees meer
lokalevaluta
  ... de eigen valuta is de valuta in het land zelf wordt ook wel de lokale valuta of thuisvaluta genoemd...Lees meer
thuisvaluta
  ... de eigen valuta is de valuta in het land zelf wordt ook wel de lokale valuta of thuisvaluta genoemd...Lees meer
inland payment
  ... onder inland payment verstaan we de betaling van binnenlandse ofwel lokale valuta voor schulden die luiden in vreemde valuta...Lees meer
registratienummer
  ... het registratienummer is een door de nederlandse bank nv dnb toegekend nummer waaronder een rekening die door een nederlandse ingezetene...Lees meer
dividendbelasting
  ... dividendbelasting of in het engels dividend tax is een vorm van belasting op dividend uitkeringen die op het uitbetaalde dividend...Lees meer
buitenlandse incasso
  ... we spreken van een buitenlandse incasso bij een incasso waarbij tenminste ã©ã©n van de betrokken partijen de debiteur de...Lees meer
uitvoeringsprovisie ingezetene
  ... onder de zogenaamde uitvoeringsprovisie ingezetene verstaan we een provisie voor het overmaken van een bedrag naar een bankrekening die...Lees meer
wederuitvoer
  ... we spreken van wederuitvoer bij goederen die via nederland vervoerd worden en daarbij tijdelijk eigendom worden van een ingezetene zonder...Lees meer