dinsdag 19 januari 2016

informele vereniging

informele vereniging


Een informele vereniging is een vereniging waarvan de statuten niet door een notaris zijn gepasseerd en die niet in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel is opgenomen
Gebruikte begrippen in Informele vereniging


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


notaris
  ... een notaris is een openbaar ambtenaar die bevoegd is tot bepaalde handelingen zoals notariële aktes opmaken en bewaren daarvan de...Lees meer
statuten
  ... in de statuten staan de voorwaarden waaraan desbetreffende instelling vennootschap dient te voldoen zo is er de identiteit de organisatie en...Lees meer
vereniging
  ... een vereniging is een rechtspersoon die door een zogenaamde meerzijdige rechtshandeling wordt opgericht de leden van de vereniging waaronder de oprichters...Lees meer