zondag 10 januari 2016

Inelastische vraag

Inelastische vraag


Onder de inelastische vraag verstaan we de situatie waarbij de vraag naar goederen nagenoeg onafhankelijk is van de prijs van dat goed. Bijvoorbeeld drank, koffie en benzineGebruikte begrippen in inelastische vraag


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer
prijs
  ... de prijs is de tegenwaarde in geld die voor een product of dienst betaald moet worden soms is er sprake...Lees meer

Begrippen waar inelastische vraag in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


vraagfunctie
  ... de vraagfunctie geeft aan wat het verband is tussen vraag en prijs meestal is het grafisch gezien een schuin lopende...Lees meer