dinsdag 19 januari 2016

industriepolitiek

industriepolitiek


Onder de industriepolitiek van de overheid verstaan we het beleid dat er op gericht is sturing te geven aan de industrie die zich in een land wil vestigen.

Op deze wijze poogt men de nationale industrie te sturen.

Dit wordt gedaan door het aanleggen van de benodigde infrastructuur, door het ondersteunen van bepaald onderzoek en zelfs door bepaalde gebieden te subsidiëren.

Het gevaar van deze aanpak is dat soms ter wille van de werkgelegenheid zwaar verlieslijdende industrie overeind wordt gehouden.

Hiervan zijn voorbeelden genoeg te vinden, maar inmiddels lijken beleidsmakers in deze toch een wat meer realistische koers te zijn gaan varen.
Gebruikte begrippen in industriepolitiek


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


infrastructuur
  ... onder de infrastructuur verstaan we alle noodzakelijke voorzieningen op het gebied van transport en communicatie om het ondernemen mogelijk te...Lees meer
koers
  ... iedere belegger weet wat een koers is nietwaar hoewel? elder beschrijft in zijn boek een aantal denkbeelden die aardig tot...Lees meer
overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer
werkgelegenheid
  ... de werkgelegenheid is in de economie de vraag naar de productiefactor arbeid de werkgelegenheid is op dit niveau te berekenen door de...Lees meer