dinsdag 19 januari 2016

industrieel kasgeld

industrieel kasgeld


Onder industrieel kasgeld verstaan we een kasgeldlening, die verstrekt wordt aan de private sector (grote ondernemingen, hypotheekbanken en pensioenfondsen), met andere woorden niet aan de rijksoverheid, de lagere overheid en overheidsbedrijven.
Gebruikte begrippen in industrieel kasgeld


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


kasgeldlening
  ... een kasgeldlening is een lening doorgaans van minimaal een miljoen met veelal een looptijd van één twee of drie maanden...Lees meer
lagere overheid
  ... de lagere overheid is dat deel van de overheid dat een aanvullende taak heeft ten opzichte van de centrale...Lees meer
overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer
sector
  ... we spreken van een sector op de beurs bij een groep bedrijven die in dezelfde...Lees meer