dinsdag 19 januari 2016

Industrial Organization

Industrial Organization


De veel gebruikte term Industrial Organization wordt in het Nederlands de "Externe Organisatie" genoemd.

Industrial Organization is een onderdeel van de economie. Het bestudeert hoe ondernemingen in een bepaalde markteconomie nu feitelijk met elkaar concurreren. Dan wel of er wel sprake is van enige concurrentie want het het uitoefenen van monopoliemacht is nu eenmaal aan de orde van de dag.

Centraal bij de Industrial Organization staan begrippen als marktvorm, marktgedrag en marktresultaat.
Gebruikte begrippen in industrial organization


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


concurrentie
  ... onder concurrentie mededingen of wedijveren verstaan we de strijd tussen bedrijven onderling om een sterke positie op een markt te...Lees meer
economie
  ... het begrip economie heeft meerdere betekenissen namelijk 1 de behoeftebevrediging in een bepaald gebied bijvoorbeeld de economie van nederland...Lees meer
markteconomie
  ... we spreken van een markteconomie als het zogenaamde marktmechanisme het principe van prijsvorming op basis van vraag en aanbod in...Lees meer
marktgedrag
  ... onder het marktgedrag verstaan we de manier waarop bedrijven met die markt maar ook onderling met elkaar omgaan...Lees meer
uitoefenen
  ... uitoefenen is het opdracht geven aan de bank of commissionair om gebruik te maken van de rechten die een gekochte...Lees meer