dinsdag 19 januari 2016

Individuele goederen

Individuele goederen


Onder individuele goederen verstaan we in de economische wetenschappen de goederen waarvoor een individuele prijs kan worden gevraagd.

Deze goederen zijn te splitsen in individueel leverbare eenheden.

Hierdoor zijn ze via de markt te leveren.
Gebruikte begrippen in individuele goederen


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer
prijs
  ... de prijs is de tegenwaarde in geld die voor een product of dienst betaald moet worden soms is er sprake...Lees meer