woensdag 20 januari 2016

incidentele loonstijging

incidentele loonstijging


Een incidentele loonstijging is een verhoging van het reële loon die uitsluitend voor een bepaald individu geldt.

Deze persoonlijke loonsverbetering is niet in een CAO vastgelegd. Voorbeelden van incidentele loonstijging zijn het loon verkregen door extra overwerk of een hogere salaris na promotie.
Gebruikte begrippen in incidentele loonstijging


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


loon
  ... met loon bedoelen we de beloning van werknemers voor geleverde arbeid inclusief de belastingen en premies ten laste van de...Lees meer
loonstijging
  ... loonstijging heeft niet alleen invloed op de koopkracht van het individu maar zal aan de andere kant ook prijsverhogend werken...Lees meer

Begrippen waar incidentele loonstijging in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


loonstijging
  ... loonstijging heeft niet alleen invloed op de koopkracht van het individu maar zal aan de andere kant ook prijsverhogend werken...Lees meer