dinsdag 19 januari 2016

Incassowissel

Incassowissel


Onder een incasso wissel verstaan we een wissel waarop de woorden "waarde ter incassering", "ter incasso" , "in lastgeving" en dergelijke voorkomen en die slechts een opdracht tot inning inhouden.

De houder van een dergelijke wissel kan deze ter acceptatie of ter betaling aanbieden; Het endossement van de houder geldt als een endossement ter incasso. http://kennisbank-beleggen-nieuws.blogspot.nl/2016/01/economie-incassowissel.html
Gebruikte begrippen in incassowissel


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


acceptatie
  ... een verzekeringsmaatschappij bepaalt of en onder welke voorwaarden zij een verzekerde accepteert wat de acceptatie wordt genoemd soms dient...Lees meer
betaling
  ... met de term betaling verstaan in het dagelijks algemeen spraakgebruik de voldoening van een geldschuld in contanten of in girale...Lees meer
endossement
  ... onder een endossement verstaan we een door de houder opgestelde en ondertekende verklaring van overdracht...Lees meer
houder
  ... de houder van een waardepapier is een andere naam voor de koper van een optie warrant obligatie aandeel en andere...Lees meer
incasso
  ... het begrip incasso kent meerdere betekenissen ten eerste het innen van een vordering dan wel het document zelf dat geïnd...Lees meer
inning
  ... onder inning of het innen van bedragen verstaan we het ophalen van bedragen die mensen slechts betalen omdat ze hiertoe...Lees meer
wissel
  ... een wissel is een ondertekend en gedateerd waardepapier in de tekst dient de benaming "wisselbrief" te zijn opgenomen...Lees meer