woensdag 20 januari 2016

incassomachtiging

incassomachtiging


Een Incassomachtiging is een schriftelijke volmacht om binnen de gestandaardiseerde regels bedragen af te schrijven van de rekening van een volmachtgever (debiteur) in het kader van een bankgiroincassosysteem.

Die machtiging is ofwel doorlopend tot herroeping ofwel éénmalig.
Gebruikte begrippen in incassomachtiging


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


debiteur
  ... een debiteur is de schuldenaar van een bepaalde schuld deze schuld is hetzij ogenblikkelijk opeisbaar hetzij op een tijdstip in de...Lees meer
machtiging
  ... een machtiging ook wel volmacht of mandaat is in het algemeen gesteld een in een document vastgelegde verklaring waarbij de...Lees meer
schrijven
  ... hierbij ontvangt de schrijver de optiepremie waar...Lees meer
volmacht
  ... een machtiging ook wel volmacht of mandaat is in het algemeen gesteld een in een document vastgelegde verklaring waarbij de...Lees meer

Begrippen waar incassomachtiging in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


girale betaling
  ... onder een girale betaling verstaan we een directe overschrijving van de ene bank naar de andere ofwel het saldo...Lees meer