woensdag 20 januari 2016

Incasso betrokkene

Incasso betrokkene


De incasso betrokkene is degene bij wie de aanbieding van de financiële documenten en/of handelsdocumenten dient te geschieden overeenkomstig de incasso-opdracht.

Vertalingen van incassobetrokkene

Engels:   collection drawee

Gebruikte begrippen in incassobetrokkene


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


betrokkene
  ... onder de betrokkene verstaan we degene tot wie de onvoorwaardelijke opdracht tot betaling van een cheque of een wissel is...Lees meer
documenten
  ... documenten is algemene aanduiding voor financi ële documenten en of handelsdocumenten...Lees meer
incasso
  ... het begrip incasso kent meerdere betekenissen ten eerste het innen van een vordering dan wel het document zelf dat geïnd...Lees meer