woensdag 20 januari 2016

incasserenvaneencheque

incasserenvaneencheque


Het Incasseren van een cheque kunnen we op verschillende manieren zien:

1. In enge zin het innen van een cheque door de begunstigde in contanten (ook wel verzilveren genoemd) dan wel door het bedrag bij te schrijven op diens bankrekening.

2. Daarnaast is incasseren een term voor de dienstverlening van een bank, bestaande uit het namens de begunstigde bij de bank van de debiteur ter betaling aanbieden van een cheque en het afrekenen aan de begunstigde van de opbrengst.
Gebruikte begrippen in incasseren van een cheque


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
begunstigde
  ... De term begustigde kent een aantal toepassingen1 degene ten gunste van wie een banktransactie plaatsvindt 2 degene aan wie bijv volgens...Lees meer
betaling
  ... met de term betaling verstaan in het dagelijks algemeen spraakgebruik de voldoening van een geldschuld in contanten of in girale...Lees meer
cheque
  ... een cheque is een onvoorwaardelijke gedateerde en door de opdrachtgever ondertekende opdracht aan een met name genoemde bank om als...Lees meer
debiteur
  ... een debiteur is de schuldenaar van een bepaalde schuld deze schuld is hetzij ogenblikkelijk opeisbaar hetzij op een tijdstip in de...Lees meer
schrijven
  ... hierbij ontvangt de schrijver de optiepremie waar...Lees meer
verzilveren
  ... onder verzilveren verstaan we het inwisselen van een coupon of dividendbewijs tegen geld...Lees meer