woensdag 20 januari 2016

incasseerder

incasseerder


De Incasseerder is degene die belast is met het innen van een vordering op een derde. Dat kan een incasserende bank zijn, maar bij probleemgevallen ook een incassobureau of een deurwaarder.
Gebruikte begrippen in incasseerder


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
incasserende bank
  ... onder een incasserende bank verstaan we elke bank de remitterende bank uitgezonderd die bij de behandeling van een incassoopdracht...Lees meer