woensdag 20 januari 2016

Immuniteit

Immuniteit


Onder Immuniteit verstaan we de onaantastbaarheid van staatshoofden en vertegenwoordigers van vreemde naties, waardoor gewone wettelijke bepalingen uit het burgerlijk en strafrecht niet op hen worden toegepast. Natuurlijk behoren deze wel door hen te worden nageleefd.

Bij kredieten aan vreemde staten wordt steeds getracht deze van iedere immuniteit afstand te laten doen.
Gebruikte begrippen in immuniteit


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


laten
  ... onder laten verstaan we het afgeven van koersen waartegen men effecten of valuta wil verkopen ook wordt het gebruikt als...Lees meer