donderdag 21 januari 2016

Hypotheeknemer

Hypotheeknemer


In de praktijk worden de termen hypotheeknemer en hypotheekgever nogal eens met elkaar verward.

Als u een hypotheek afsluit, neemt de geldverstrekker het recht van hypotheek.

De bank is dus de hypotheeknemer en u bent de hypotheekgever. U geeft als het ware een onderpand.

De hypotheeknemer verstrekt geld in ruil voor het in onderpand krijgen van een woning of ander onroerend goed

De hypotheeknemer wordt ook hypotheekhouder genoemd
Gebruikte begrippen in hypotheeknemer


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
hypotheek
  ... een hypotheek ook wel onderzetting genoemd is een vorm van een lening waarbij onroerend goed of een te boek gesteld...Lees meer
hypotheekhouder
  ... onder de hypotheekhouder verstaan we degene aan wie als zekerheid voor zijn vordering het zakelijk recht van hypotheek is verleend...Lees meer
onderpand
  ... onder het onderpand verstaan we de roerende of onroerende goederen die bij het verstrekken van een lening of een hypotheek...Lees meer
onroerend goed
  ... onroerend goed is de vaak gebruikte maar formeel iets minder juiste term voor een onroerende zaak...Lees meer
recht
  ... het begrip recht kent veel betekenissen zoals...Lees meer
recht van hypotheek
  ... u geeft het recht van hypotheek aan de geldverstrekker bij het afsluiten van een hypotheek...Lees meer
ruil
  ... het tegen elkaar uitwisselen van goederen en diensten zonder dat daar geld bij wordt gebruikt ruil kan alleen functioneren met...Lees meer

Begrippen waar hypotheeknemer in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


onderpand
  ... onder het onderpand verstaan we de roerende of onroerende goederen die bij het verstrekken van een lening of een hypotheek...Lees meer
hypotheekakte
  ... onder de hypotheekakte verstaan we de akte waarin de overeenkomst wordt vastgelegd waarin de eigenaar van een onroerende zaak de...Lees meer
hypotheekhouder
  ... onder de hypotheekhouder verstaan we degene aan wie als zekerheid voor zijn vordering het zakelijk recht van hypotheek is verleend...Lees meer