vrijdag 22 januari 2016

Hypotheekkrediet

Hypotheekkrediet


Een hypotheekkrediet is een doorlopend krediet met hypothecaire inschrijving. Aan de lening wordt ter aflossing veelal een spaarverzekering verbonden. Het hypotheekkrediet is bedoeld om meer te lenen dan 125% van de executiewaarde.

Het maximum voor het hypotheekkrediet is een financiering tot 150% van de executiewaarde. Door allerlei politieke ontwikkelingen worden dit soort hypotheken voor alle partijen steeds minder aantrekkelijk.
Gebruikte begrippen in hypotheekkrediet


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


aflossing
  ... Onder het begrip aflossing verstaan we de gebeurtenis van het terugbetalen van een deel van een lening of een obligatie...Lees meer
doorlopend krediet
  ... een doorlopend krediet is een soort van rekeningcourantkrediet dat wordt verleend aan een particuliere cli ënt waarbij deze doorlopend debet...Lees meer
executiewaarde
  ... onder de executiewaarde verstaan we de "vermoedelijke opbrengstwaarde" van een goed als dit gedwongen verkocht moet worden bij een openbare...Lees meer
financiering
  ... houdt de manier in waarop een huishouding aan geld komt om de uitgaven te vergroten bijvoorbeeld hoe een gezin aan...Lees meer
hypothecaire inschrijving
  ... onder een hypothecaire inschrijving verstaan we het door de notaris laten registreren van de hypotheek in het hypothekenregister...Lees meer
krediet
  ... krediet is zuiver juridisch gezien een verhouding die ontstaat wanneer de ene partij een prestatie verricht bijvoorbeeld het verstrekken van...Lees meer
lening
  ... we spreken van een lening als een partij een som geld verstrekt aan een andere partij onder de voorwaarde dat...Lees meer