vrijdag 22 januari 2016

hypotheekbedingen

hypotheekbedingen


Onder de hypotheekbedingen verstaan we de bedingen (zeg maar voorwaarden) die een hypotheekhouder kan maken tegelijk met het zakelijk recht van hypotheek.

Sommige hypotheekbedingen werken ook tegenover derden als zij in de daartoe bestemde openbare registers zijn ingeschreven.
Gebruikte begrippen in hypotheekbedingen


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


hypotheekhouder
  ... onder de hypotheekhouder verstaan we degene aan wie als zekerheid voor zijn vordering het zakelijk recht van hypotheek is verleend...Lees meer
recht
  ... het begrip recht kent veel betekenissen zoals...Lees meer
zakelijk recht
  ... onder een zakelijk recht verstaan we het absolute recht op een zaak bijvoorbeeld bij eigendom...Lees meer